Tystvår.2 – nu försvinner fåglarna igen - 2 december 2017

Det är inte bara insekter som påvekas negativt av bekämpningsmedel. Fåglar drabbas också. Jag kan inte säga att jag är speciellt förvånad men är desto mer upprörd. Fåglar i jordbrukslandskapet har minskat drastiskt i Nordamerika och Europa under de senaste årtiondena och misstanken har länge funnits att orsaken är de bekämpningsmedel som används i jordbruket.

Kanadensiska forskare har publicerat en rapport i en ”peer-reviewed” artikel i tidskriften Scientific Reports där orsaken till minskningen beläggs. Flyttfåglar, i detta

Vihuvad sparv

fall sparvar, som migrerar långa sträckor från sina vintervisten stannar på vägen för att bunkra upp. Där får de i sig sädeskorn från besprutade fält. Forskarna har i jämförande experiment gett fåglar en föda där det ingår sädeskorn som är besprutade med doser av neonikotinoider respektive med chloropyrifos. Kontrollgrupperna fick inte dessa medel. Det visade sig att fåglarna förlorade vikt, 17 procent vid låga doser och 25 procent vid höga. Låga doser var fyra sädeskorn per dag i tre dagar och höga doser åtta korn per dag i tre dagar. Forskarna var förvånade eftersom det var mycket måttliga doser de fick i sig. Allvaret med denna viktminskning har att göra med att fåglarna är utsvultna och normalt magra när de anländer till sina sommarvisten och ytterligare viktminskning kan vara fatal. Väl framme ska de para sig och när de är försvagade kan det innebära att parningen misslyckas, vilket orsakar minskning av populationerna. Effekten av gifterna försvann efter 14 dagar, men för fåglarna kan den tiden vara tillräckligt när de redan befinner sig i ett försvagat tillstånd. Slutsatsen är att flyttfåglar som har sin hemvist i jordbrukslandskap drabbas när de får i sig föda som är besprutad av de här medlen. Detta visar, tvärtemot vad tillverkarna hävdar, att medlen negativt påverkar vertebrater, till vilken grupp fåglar hör, och då är avståndet till andra djur som äter behandlad säd, och inte heller till människor, långt.

Till råga på allt visar resultaten att fåglarna också förlorade navigationsförmågan. Forskare kan inte helt förklara hur flyttfåglar navigerar exempelvis i mörker, men man kunde konstatera att i experimentet de förlorande sin förmåga att hitta den nordliga riktning dit de skulle ta sig.

Hur länge ska vi låta mark och djurliv utsättas för giftmedel? Nyligen fick glyfosat som ingår i Roundup en förlängd licens på fem år inom EU trots starkt motstånd. Visserligen är det mindre än femton år som tillverkarna begärde, men det hinner orsaka mycket skada under dessa fem år. Det går att bedriva jordbruk utan kemi. Det brådskar att slå över till dessa brukningsmetoder.

 

 


Inga kommentarer än