Ökad kunskap en del i lösningen

Kunskap är en nyckel för att minska våra fotavtryck på moder jord. Behovet för företag och offentliga institutioner att utveckla kunskap om klimatförändringar, ekosystem, resiliens, vattenanvändning, hälsoaspekter och sociala aspekter blir allt mer uppenbar.

Vetenskapen har börjat definiera de gränser för hur mycket vi kan utsätta jordens olika system för. Inom flera områden har vi redan överskridit de säkra gränserna. Kunskap inom dessa områden är nödvändig både med tanke på risker och nya affärsmöjligheter.

Ett steg som många organisationer står inför är att integrera hållbarhet i strategier, kommunikation och dagliga beslut. Då krävs både kunskap och medvetenhet. Och det innebär att alla i organisation berörs. Men då kanske traditionell utbildning, där man samlar alla i en lokal, inte fungerar. Alternativet är e-learning där utbildningen sker vid en tidpunkt som passar användaren. På så vis uppnås kontinuitet och även nyanställda kan inkluderas.

U&We erbjuder företagsanpassad utbildning inom t ex hållbarhet, grundläggande ekologi, ekosystemtjänster, klimatförändringar, etik och socialt ansvar men också mer specifika utbildningar t.ex. Beyond the Line.

Kontaktpersoner: Maria, Johan, Håkan och Ellinor