Att hålla rätt riktning

Att kontinuerligt följa upp och utvärdera sitt arbete för ökad hållbarhet är avgörande för att veta att man är på väg åt rätt håll. U&We erbjuder flera tjänster och verktyg som kan underlätta det arbetet. Vi skräddarsyr också uppföljningar och utvärderingar efter behov, t.ex. i form av enkät- och intervjuundersökningar.

Kontaktperson: Katrin