Nya insikter skapar positiv förändring

Vi tar fram strategier och skapar positiva förändringar som utnyttjar kraften i hållbar utveckling tillsammans med dig som kund. Målsättningen är att skapa goda affärer, engagerade anställda och en hållbar tillväxt.

Vårt synsätt att det inte finns anledning att vänta på att all kunskap och alla lösningar ska finnas till hands innan ett förändringsarbete kan börja. Det kan istället med fördel ske en växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och förändringsarbete som en kontinuerlig process.

Vi erbjuder nya insikter och en tydlig strategi för att bana väg för nya handlingar inom företaget. Konkret innebär det att vi tillsammans med vår kund bygger relevant kunskap, utvecklar strategier och successivt bistår med att skapa handlingsplaner för företaget. Strategierna syftar till att utnyttja kraften i miljö och CSR.

Vi arbetar även med strategier för hållbar stadsutveckling där vi utvecklat verktyg inom C/O City.

Kontaktperson: Ellinor, Göran, Jens & Johan