Kartläggning av verksamhetens påverkan på miljö, etiska och sociala områden.

Vi hjälper dig ta ett krafttag om hållbarhetsfrågorna genom att skaffa dig visshet om din verksamhets påverkan på din omvärld. Din verksamhet uppnår såväl miljö- och etikvinster som ekonomiska vinster, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Parallellt skapas den trovärdighet och delaktighet som gör företaget till en aktiv part i byggandet av det långsiktigt hållbara samhället.

Vi använder oss av strategiska analyser, utredningar, livscykelanalyser, nyckeltal och indikatorer för att kartlägga verksamheten. Kartläggningen gör det möjligt att driva ett framgångsrikt förändringsarbete. Läs gärna mer om våra analyser Kamelanalys, Fotavtryck och Omvärldsanalyser.