Maria Cosnier

Drivkraft:

Jag vill rädda världen, och det som driver mig är övertygelsen att det går, om man tar ett helhetsgrepp om sociala frågor och miljöfrågor.

Kunder:

KRAV, Arvid Nordquist, Risenta, Oatly, Anticimex, Kristanstad flygplats, JM

Uppdrag och bakgrund:

Jag är systemekolog och journalist med flera års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på företags ansvar för miljö- och sociala frågor. Jag har även en gedigen kunskap om kommunikation. På min förra arbetsplats, organisationen Swedwatch, hade jag ett fokus på svenska företags miljöpåverkan i utvecklingsländer. Jag har arbetat med att göra riskanalyser av leverantörskedjor inom områdena livsmedel, textil, byggmaterial och energi med stor kunskap om hållbart jordbruk, om de sociala dimensionerna av produktion i låglöneländer och om hållbarhetsfrågan kopplat till mat. Som journalist har jag skrivit mycket om olika aspekter av hållbar utveckling och har även vana av att hålla presentationer och utbildningar.