Katrin Dahlgren

Drivkraft:

Jag vill vara en aktiv kraft för framtiden. Och hoppas att fler följer efter.

Kunder:

Coop, Saltå Kvarn, Cardiff University, Beckers, Max & Arvid Nordquist

Uppdrag och bakgrund:

Jag är en nyfiken undersökande konsult och arbetar bl.a. med miljö- och hållbarhetsanalyser av olika slag, bl.a. kring ekosystemtjänster och klimatberäkningar. Jag blir extra engagerad när jag får vara med och hitta kreativa lösningar och vägar framåt. Jag har jobbat med ett brett spektrum av branscher; från lantbruks- och livsmedelssektorn via färgproduktion till sjöfart.

Jag har en Pol Mag-examen med miljöinriktning, med statsvetenskap som huvudämne. Jag har tidigare arbetat bl.a. med uppföljningar av offentliga miljösatsningar. Stora delar av min uppväxt spenderade jag på en mycket liten skärgårdsö där ett konkret kretsloppsperspektiv blev uppenbart, och jag är i mitt rätta element när jag får vara med och ta ansvar för våra hållbarhetsfrågor.