Julia Senninger

Drivkraft:

Jag drivs av att hitta kreativa lösningar och vill aktivt arbeta med omställningen till ett hållbart samhälle. U&We:s vision om planetnytta ger mig ett utrymme att använda kunskap och forskning som finns för att visa att den klimatsmarta vägen är både rolig och affärsmässigt smart.

Kunder:

Anti-Bullertunneln, Hållbara Restauranger och Strömma Turism & Sjöfart.

Uppdrag och bakgrund:

Jag gjorde min praktik på U&We för två år sedan och arbetade med det då nya projektet Hållbara Restauranger. Nu samordnar jag och leder den lokala Stockholmsgruppen tillsammans med mina kollegor Ellinor och Jens.

Jag har en tvärvetenskaplig masterutbildning inom hållbar utveckling vid Uppsala universitet samt har läst CSR och hållbarhet på Escuela de Organización Industrial i Madrid. Mina studier har gett mig kompetens inom klimatförändringar, utveckling, partnerskap, hållbar design samt företagsansvar. Förutom min passion för hållbarhet är jag en glad föreningsmänniska och har alltid engagerad mig, under mina studier var jag aktiv på min studentnation och är med i en dansgrupp. I grunden ser jag mig som en problemlösare: Min kandidat läste jag inom konfliktforskning och politik i mellanöstern.