Johanna Grant

Drivkraft:

Att brinna för något gör vägvalen i livet lätt. Jag vill vara med och påverka och göra skillnad.

Några kunder:

Ledarna, The Absolut Company, Norrenergi, Saltå Kvarn

Uppdrag och bakgrund:

I grunden är jag miljövetare och har en internationell master i miljövetenskap från Linköpings universitet. Från min tidigare roll som miljö- och kvalitetsansvarig på speditionsföretaget Panalpinas Stockholmskontor har jag ett särskilt intresse för transportsektorns möjligheter och utmaningar. Detta har även bidragit till ett engagemang i Gröna Bilister där jag sedan maj 2014 sitter som ordförande.

På ZeroMission arbetar jag främst med klimatstrategier och klimatkompensation. Det handlar inte minst om att beräkna kunders klimatpåverkan och kompensera för den, utan även att göra klimatsatsningarna affärsdrivande och varumärkesstärkande. Att våra projekt, förutom klimatnytta, bidrar till förbättrad levnadsstandard och en hel rad positiva värden för utsatta människor gör det extra meningsfullt att gå till jobbet. På fritiden rör jag mig gärna i naturen, fikandes, simmandes, cyklandes eller i joggingskorna.