Johan Solberg

Drivkraft:

Att visa sambandet mellan hållbarhet och goda affärer.

Kunder:

Konsumentföreningen Stockholm, Småa,  Anticimex, Folksam, Opus Bilprovning, Coop, Glommen&Lindberg, Golvkedjan, KG Knutsson

Uppdrag och bakgrund:

Jag använder min bakgrund som ekonom, affärsutvecklare och miljökonsult för att bygga hållbara strukturer, vilket innebär processledning, kvalitetssäkring och utbildning. Jag brinner för hållbarhetsfrågorna och i synnerhet att uppnå långsiktiga beteendeförändringar för hela företagets organisation. För att lyckas med detta krävs det struktur, medarbetarnas engagemang och ledningens återkoppling. Specifika intresseområden är cirkulära affärsmodeller och möjligheterna med delningsekonomin – då resursfrågan är en vår tids stora utmaningar. Gillar att använda min nyfikenhet som motor och kunskapsinsamling. Jag har alltid varit aktiv inom idrottsvärlden och insett värdet av ett starkt lag. Cyklar så mycket som möjligt, sommar som vinter.