Håkan Emilsson

Drivkraft:

Jag vill hjälpa företag och organisationer att skynda på en omställning till ett rättvist, fossilfritt, hållbart samhälle. Jag drivs av nyfikenhet, öppenhet och långsiktighet.

Kunder:

Albaeco, Uppsala Universitet, Sollentuna kommun, Edumanity, Naturvårdsverket, Norrköping kommun, Miljöaktuellt.

Uppdrag och bakgrund:

De senaste åren har jag arbetat med ekosystemtjänster tillsammans med Albaeco mot kommuner, myndigheter, och utbildningsorganisationer. På U&We kommer jag arbeta med ekosystemtjänster, hållbarhetsredovisning och analyser inom miljö- och hållbarhet. Jag är utbildad Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU där jag skaffat mig kompetens inom vattenresurser, livscykelanalys, ekosystemmodellering, miljömanagement och företagsekonomi. På Uppsala Universitet har jag också arbetat med kurser inom livscykelanalys och hållbar utveckling.