Göran Wiklund

Drivkraft:

Min passion är att göra hållbarhetsfrågor till en del av affären.

Kunder:

Folksam, Beckers Group, Antalis, Swedbank, BioGaia, Axis Communications, Ledarna

Uppdrag och bakgrund:

Jag arbetar mycket med klimat, strategi och produktutveckling. Höll under många år på med ledar- och organisationsutveckling inom MiL Institute och jobbade tidigt med att lyfta miljöfrågorna till att bli strategiska ledningsfrågor. Att tänka ”out of the box” och tillsammans med kunder och kollegor skapa affärslösningar och erbjudanden med hållbarhet som grund ger högtidsstunder. Jag gillar att skriva och bloggar flitigt. Till min bakgrund hör att jag initierade starten av ett svenskt Social Venture Network, var regeringsrepresentant i EU-projektet Responsible Entrepreneurship for SMEs, och har jobbat med venture capital.