Ellinor Eke

Drivkraft

Jag vill rätta till det vi har ställt till med och ingjuta hopp.

Kunder

Anti-Bullertunneln, Arla, Hållbara Restauranger, Securitas, Saltå Kvarn, Strömma Turism & Sjöfart,

Uppdrag och bakgrund:

Jag är VD och konsult med inriktning på affärsutveckling. Jag tar fram visioner och handlingsplaner, genomför analyser och leder processer som tar företag framåt. Jag har en bakgrund inom logistik- och transportbranschen där mitt fokus var miljö och socialt ansvar. Är ekonom i botten och den röda tråden i mitt liv har varit grön med ett aktivt friluftsliv bl.a. inom scouterna. För mig är det viktigt att leva som jag lär, och våga vara en förebild och visa att det är både lustfyllt och lönsamt att vara delaktig i hur vår framtid kommer att te sig.