Cecilia Näsman

Drivkraft:

Jag drivs av att få utveckla sambandet mellan social, miljömässig och finansiell avkastning. Få visa att vinst inte bara är att maximera siffran på sista raden i årsredovisningen i ett framgångsrikt företag – vinst är att bidra till ett minskat klimathot, minskat utanförskap både nationellt och internationellt, och leverera överskott i verksamheten med en hållbar affärsmodell.

Kunder:

Rototilt, Securitas, Ekobanken

Uppdrag och bakgrund:

Främst arbetar jag med social och finansiell hållbarhet. Under många år i den internationella finansindustrin har jag förflyttat mig från affärsbank till utvecklingsfinans, från fokus på ekonomiska resultat till social avkastning. Mina uppdrag innefattar ofta icke-finansiell rapportering som hållbarhetsredovisning, CDP och Global Compact, investeringskriterier, social mätning och utvärdering och/eller frågor som berör handel och produktion i låginkomstländer.

Jag är civilekonom från Uppsala universitet, och har genom arbete i internationella organisationer kunnat komplettera det med handel och mikrofinans. Mitt engagemang för rättvise- och hållbarhetsfrågor har lett mig till styrelsearbete i Ekobanken, Mikrofonden och Fair Action. Finns det tid över åker jag skidor, passionerat.