Anna Larsson

Drivkraft:

Det finns en så stor potential för företag att fatta beslut som förbättrar planetens hälsa.

Kunder:

Securitas, Folksam, Beckers, C/O City

Uppdrag och bakgrund:

Jag jobbar som analytiker men även med projekt här på U&We. Mitt expertområde är frivillig hållbarhetsrapportering inom ramen för CDP. Jag är företagsekonom med en master i hållbar utveckling från Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. För mig är det viktigt att våga visa vägen och inspirera till positiva val för framtiden.