I vårt nätverk finns många resurser

Camino

Snabbt växande tidskrift för en hållbar livsstil. U&We tillhör vänkretsen.

Crossroads

När våra projekt handlar om effektiva webblösningar med hög interaktivitet eller multimedia arbetar vi gärna med Crossroads Media. De har filmat Beyond The Line.

Det Naturliga Steget

Konsultkollegor med samma värderingar som vi. Arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt och har definierat de systemvillkor som är grunden för ett hållbart samhälle.

Ecometrica

Finns i Edinburgh. Genom dem har vi tillgång till Our Impacts, kalkylverktyget som räknar fram klimatpåverkan och som många av våra kunder nu använder. Ecometrica kan också det mesta om skog och agroforestry. Vi tar hjälp av dem med kartläggning av ekosystemtjänster och för GIS-mätningar av kolbindning i trädplanteringar.

Ekobanken

Transparent bank som stödjer ekologiska, sociala och kulturella initiativ. Genom att spara hos Ekobanken tar vi ansvar för våra pengar.

Esam

Konsultkollegor, specialister på ekokommuner, ISO-standarder, ledningssystem och utbildning, som vi gärna samarbetar med.

Eternal Mindset

Mia Tapio är expert inom miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor i produktutvecklande inköpsorganisationer med ett djupt intresse i cirkulär ekonomi. Vi arbetar gärna tillsammans som underkonsulter i varandras projekt.

Futerra

En byrå för hållbarhetskommunikation. Från grönt till etiskt, från klimatförändringar till ansvarsfullt företagande. Futerra hjälper företag och organisationer att förändra världen. Först i London, sen New York och sedan 5 år i Stockholm.

Huberworld

Karin Huber är den formgivare vi arbetat tillsammans med i 20 år. Hon är nytänkande, flexibel, modern och prisbelönt.

Järna Kommunikation

En kommunikationsbyrå med ambitionen att bygga varumärken och skapa expansion och framgång åt sina kunder med engagemang, långsiktighet, dialog och miljötänk.

Karl-Erik Grevendahl Development AB

Karl-Erik är en skicklig nätverksbyggare som arbetar med hållbar affärsutveckling och projektledning. Han är vår partner i Region Skåne bland annat när det gäller ZeroMission och försäljning av klimatkompensation.

Mikael Robertsson

Den person vi arbetat längst tillsammans med. Först som vår kund på Coop & KF. Nu i olika kundprojekt, oftast med koppling till mat. Micke är en inspirerande kraft med ekologi och hållbarhet som självklara värden.

myclimate

Vår leverantör av energiprojekt för klimatkompensation. Rankas som en av de tre bästa i världen med avseende på projektkvalitet.

OX2

Energibolag som erbjuder enbart vindenergi. Som kund hos OX2 medverkar vi till vindkraftsutbyggnaden i norra Europa.

Plan Vivo

Certifierar trädplantering. Vet allt som är värt att veta om skogsbruk och agroforesty i tropiska länder.

Rhengruppen

Hjälper både stora och små företag med mallar, utveckling, support och utbildning i Word, PowerPoint, Excel och Outlook. Vi på U&We har fått hjälp med excel och databaser för att kunna göra bra verktyg till våra kunder.

Social Venture Network

Ett nätverk för företag som vill lära sig mer om hållbarhet och socialt ansvar.

Solkompaniet

En stark drivkraft för det hållbara samhället som levererar solcellsanläggningar, både i Sverige och utomlands. Solkompaniet erbjuder även småskalig vindkraft och en komplett uppsättning konsulttjänster för er som vill bygga det hållbara samhället – på riktigt.

Worldfavor

Företag som vi är Trusted Partner till. De har utvecklat en webbaserad plattform för redovisning av ISO 26000 och för andra funktioner som vi gärna presenterar för våra kunder.