Catalyst for good business

U&We är en konsultbyrå för företag och organisationer som vill bidra till en hållbar framtid. Vi vill vara en samarbetspartner som är en hävstång för hållbarhet, och vi vet att hållbarhetsfrågan kan vara affärsdrivande. Vi kallar oss för Catalyst for Good Business, eftersom vi vill vara en katalysator för affärer som är goda och hållbara både ekonomiskt, i relation till planeten och oss människor.

Det gör vi genom att arbeta med organisationer och företag som har en vilja till förändring i hållbar riktning, och som i sin tur kan vara förebilder och katalysatorer för andra – kollegor i branschen, kunder och leverantörer. Vi drivs av en vilja att vara med och rädda planeten. För att kunna göra det behöver vi vara många som gräver där vi står och gör det vi kan utifrån våra specifika förutsättningar och möjligheter.