Vi skapar framtiden tillsammans

Vi har haft många uppdragsgivare under åren, både stora och små. Några kunder har vi lärt känna mycket väl, då vi har haft uppdrag av olika karaktär under längre perioder som berört många funktioner i kundens organisation.

Tillsammans med Coop har vi bl.a. genomfört strategiska analyser, värderingsprocesser och tagit fram underlag till intern och extern kommunikation.

För Max Hamburgare har vi tillsammans med The Natural Step arbetat fram klimatanalyser, klimatmärkning av alla produkter, klimatbokslut, strategier m.m.

Grönsamma Affärer, ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag, genomfördes på uppdrag av Entrepreneur Stockholm med gott resultat. Hållbara Restauranger har inspirerat av upplägget för Grönsamma affärer och är etablerat i Stockholm och Göteborg och växer nu vidare till Malmö.

Just nu arbetar vi också bland annat med Arvid Nordquist, Beckers, C/O City, Folksam, Oatly, Risenta & Securitas, för att nämna några.